B kategorija - Polaganje vozačkog ispita za auto

spadaju motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3 500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.;

Za vozača “B” kategorije može se osposobljavati osoba koja udovoljava navedenim uvjetima:

  • da je starija od 17 godina i 6 mjeseci
  • da posjeduje uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom
  • ako je pismena i ako može samostalno rješavati ispitne testove

Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače propisan je sljedeći nastavni plan i program osposobljavanja:

Kategorija

Kandidat već posjeduje kategoriju

Broj sati

osposobljavanja

Iznos u kunama

PPSP

UV

Bez PDV-a

S PDV-om

B

 

30

35

4.660,00 kn

5.825,00 kn

B

A1, A2, A, F, G, AM

4

30

3.560,00 kn

4.450,00 kn

B

B na automatski mjenjač

    0

10

1.160,00 kn

1.450,00 kn

Cijena nastavnog sata: PPSP  25,00 kn, UV  145,00 kn (cijene s PDV)

*  Cijena ispitnog sata  iz UV-a (korištenje vozila) ista je cijeni  nastavnog sata u ugovoru o osposobljavanju.

*  Cijena dopunskog sata iz PPSP-a i UV-a ista je cijeni nastavnog sata u ugovoru o osposobljavanju.

*  Ispisnina iz AŠ iznosi 5% od ukupne cijene osposobljavanja po ugovoru

NAPOMENA: Sa vozačkom dozvolom “B” kategorije stječete pravo upravljanja vozilom najveće dopuštene mase do 3500 kg kojima je dodana laka prikolica, te vozilima G , F i AM kategorije.

 

b kategorija vozila