A2 KATEGORIJA

spadaju – motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više

Za vozača A2 kategorije može se osposobljavati osoba koja udovoljava navedenim uvjetima:

  • da je starija od 17 godina i 6 mjeseci
  • da posjeduje uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti
  • ako je pismena i ako može samostalno rješavati ispitne testove

Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače propisan je sljedeći nastavni plan i program osposobljavanja:

Kategorija

Kandidat već posjeduje kategoriju

Broj sati

osposobljavanja

Iznos u kunama

PPSP

UV

Bez PDV-a

S PDV-om

A2

 

30

20

3.368,00 kn

4.210,00 kn

A2

B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H

0

15

2.076,00 kn

2.595,00 kn

A2

A1

0

10

1.384,00 kn

1.730,00 kn

A2

AM

0

  10

1.384,00 kn

1.730,00 kn

A2

A2 bez poluge mjenjača

0

5

692,00 kn

865,00 kn

Cijena nastavnog sata: PPSP  25,00 kn, UV  173,00 kn (cijene s PDV)

*  Cijena ispitnog sata  iz UV-a (korištenje vozila) ista je cijeni  nastavnog sata u ugovoru o osposobljavanju.

*  Cijena dopunskog sata iz PPSP-a i UV-a ista je cijeni nastavnog sata u ugovoru o osposobljavanju.

*  Ispisnina iz AŠ iznosi 5% od ukupne cijene osposobljavanja po ugovoru

NAPOMENA: Sa vozačkom dozvolom A2 kategorije, stječete pravo upravljanja vozilom A1, traktorom, mopedom, radnim strojem i motokultivatorom.

 

a2 kategorija vozila