A Kategorija - polaganje vozačkog ispita

 

Spadaju – motocikli sa ili bez bočne prikolice;

– motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW, – minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine,

– minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina.

Za vozača A kategorije može se osposobljavati osoba koja udovoljava navedenim uvjetima:

  • da ima važeću vozačku dozvolu za upravjanje vozilom A2 kategorije najmanje 2 godine ili da je navršio 23 godine i 6 mjeseci
  • da posjeduje uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti
  • ako je pismena i ako može samostalno rješavati ispitne testove

Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače propisan je sljedeći nastavni plan i program osposobljavanja:

 

 

Kategorija

Kandidat već posjeduje kategoriju

Broj sati

osposobljavanja

     Iznos u kunama

PPSP

UV

Bez PDV-a

S PDV-om

           

A

 

30

25

4.400,00 kn

5.500,00 kn

A

B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H

0

15

2.280,00 kn

2.850,00 kn

A

AM

0

10

1.520,00 kn

1.900,00 kn

A

A1

0

10

1.520,00 kn

1.900,00 kn

A

A2

0

15

2.280,00 kn

2.850,00 kn

A

A bez poluge mjenjača

0

5

760,00 kn

950,00 kn

 

Cijena nastavnog sata: PPSP  25,00 kn, UV  190,00 kn (cijene s PDV)

* Cijena ispitnog sata  iz UV-a (korištenje vozila) ista je cijeni  nastavnog sata u ugovoru o osposobljavanju.

* Cijena dopunskog sata iz PPSP-a i UV-a ista je cijeni nastavnog sata u ugovoru o osposobljavanju.

* Ispisnina iz AŠ iznosi 5% od ukupne cijene osposobljavanja po ugovoru

NAPOMENA: Sa vozačkom dozvolom A kategorije, stječete pravo upravljanja vozilom A1, A2, kategorije, traktorom, mopedom, radnim strojem i motokultivatorom.

a kategorija vozila